Our Products 【Panasonic國際牌】日本廚具/衛浴系列系列 > 日本衛浴系列
產品底圖

Panasonic
【A La Uno S160-Type2 半自動洗淨馬桶】(期貨)

S160-Type2 CH1602WSTW

NT$54,000

產品底圖

Panasonic
【A La Uno L150系列專用扶手】黑色

CH150MABTW

NT$19,500

產品底圖

Panasonic
【A La Uno L150系列專用扶手】駝色

CH150MMDTW

NT$19,500

產品底圖

Panasonic
【A La Uno L150系列專用扶手】橘色

CH150MVTTW

NT$19,500

產品底圖

Panasonic
【A La Uno L150系列專用扶手】白色

CH150MLTTW

NT$19,500